Pensvulling en conditie

In de film ziet u hoe u de pensscore en conditiescore vaststelt. En in welke gevallen de koe een attentiekoe is.

U bekijkt de pens van een koe die vorige week heeft afgekalfd. Welke score geeft u deze pensvulling en wat concludeert u daaruit?

Vraag 1

U bekijkt een hoogproductieve verse koe die er slecht uit ziet. U bekijkt de conditiescorekaart. Welke conditiescore geeft u deze koe en wat concludeert u daaruit?

Vraag 2