Verwondingen aan het uier die de melk verontreinigen

Bekijk in de film ..

Bij het melken ziet u dat één kwartier van het uier warm en rood is. Wat geldt in deze situatie?

Vraag 1

Een koe heeft last van een speenbetrapping. Wanneer mag de melk van deze koe wel worden geleverd?

Vraag 2

U heeft een koe die niet wordt behandeld met antibiotica, maar er zitten wel vlokken in de melk. Mag deze melk worden geleverd?

Vraag 3