Het stroomschema 'Herkennen van attentiekoeien' als hulpmiddel

Voor herkenning van attentiekoeien is een handig stroomschema beschikbaar.

In 10 stappen beoordeelt u of een koe met afwijkend gedrag ook werkelijk een attentiekoe is en u de melk wel of niet mag leveren.

Met de knop hieronder kunt u het schema bekijken en uitprinten.

Aan de hand van dit schema gaat Joost in de volgende films alle delen van de koe beoordelen.