Wanneer is uw koe een attentiekoe?

Een attentiekoe is een koe met een afwijking van de algemene gezondheid of een koe waarvan de wachttijd van medicijnen nog niet is verstreken. Bekijk de toelichting.

U kunt zelf constateren of een koe een attentiekoe is.
Bekijk de film. De uitleg hierin wordt gegeven door dierenarts Joost Segeren.

U heeft een koe die ziek lijkt maar u weet niet wat er aan de hand is. De veearts kan ‘s middags langskomen. Mag de melk van deze koe worden geleverd?

Vraag 1

De wachttijd van het medicijn is voorbij, maar de symptomen zijn niet verdwenen. Mag de melk van deze koe worden geleverd of niet?

Vraag 2

Op welke manier(en) kunt u aantonen dat melk van attentiekoeien niet wordt geleverd? De koeien staan niet onder behandeling van een dierenarts.*

Vraag 3

*Kruis alle juiste antwoorden aan