Disclaimer

KoeMonitor en deze website zijn nog in ontwikkeling.

KoeMonitor en de website KoeMonitor.nl zijn eigendom van ZuivelNL.

De website geeft informatie over KoeMonitor en de bijbehorende onderdelen.
ZuivelNL behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van ZuivelNL of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

ZuivelNL sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct of indirect, op welke wijze dan ook ontstaan, voortvloeiend uit uw gebruik van deze website of andere websites en documenten die aan deze website zijn gelinkt. ZuivelNL is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website, handelen op basis van informatie op deze website of het feit dat bepaalde informatie op de website niet correct of incompleet is of dat deze informatie (tijdelijk) niet beschikbaar is.

Deze website kan links of andere verwijzingen bevatten naar andere websites en documenten. Dit betekent niet dat ZuivelNL verbonden is met deze andere websites en verantwoordelijk is voor deze andere websites inclusief de daarin opgenomen informatie. Voor op de website opgenomen verwijzingen naar websites, documenten of diensten van derden aanvaardt ZuivelNL nimmer aansprakelijkheid.

ZuivelNL garandeert niet dat de website of de servers waarop deze website staat, vrij zijn van virussen.