Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende KoeMonitor liggen bij ZuivelNL. Het kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van tekst, film en fotografie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ZuivelNL, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).